Inženiring

Skrbno se posvetimo vašim željam in pripravimo optimalno izvedbo projekta. Imamo vrhunske strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami, ki  pripravijo strojne in elektro projekte za izvedbo. Podjetje nato organizira in vodi celotno izvedbo od nabave opreme do predaje delujoče linije ter pripravi vso zahtevano dokumentacijo.

  

Projektiranje

Imamo lastne vrhunske strokovnjake, ki pripravijo tehnološke, strojne in elektro projekte. Projektanti nato večinoma tudi nadzirajo potek celotne montaže, kar omogoča majhno število napak in efektivno delo. Projektno dokumentacijo pripravimo po sodobnih standardih in v skladu s trenutno aktualno zakonodajo.


Pri projektiranju uporabljamo sodobno programsko opremo, kjer skozi celoten nastanek projektne dokumentacije skrbimo za izbor opreme. Že v tehnološki shemi se določi vsa tehnološka oprema, katere podatki se nato avtomatsko prenesejo v 3D modelirnik, kjer pripravimo dokumentacijo za izvedbo. Iz izvedbene dokumentacije nato dobimo kompletne popise materialov in opreme, ki ga nato uporabljamo za pripravo tehnične dokumentacije, navodil, naročilo opreme, priprave kvalifikacij, tiskanje oznak… Na ta način dosežemo minimalno število napak in kvaliteten nadzor poteka izvedbe projekta. Takšen način projektiranja imamo razvit tako za strojne kot tudi elektro projekte.

 

Avtomatizacija

Podjetje sisteme po želji naročnika gradi z visoko stopnjo avtomatizacije. Naš cilj je postaviti sistem, ki omogoča popoln nadzor nad procesom in na ta način zagotavlja določeno kvaliteto končnega produkta. Nadzorni sistem po potrebi omogoča dokumentiranje in nadzor sledljivosti ter povezavo na sisteme višjega nivoja. Mogoča je tudi izdelava sodobnih nadzorov preko GSM omrežja ali svetovnega spleta. Trudimo se, da za vsako željo naročnika poiščemo optimalno rešitev in na ta način zagotovimo kvalitetno delovanje celotnega sistema.

Koncept avtomatizacije:

Podjetje vse sisteme gradi z visoko stopnjo avtomatizacije. Naš cilj je postaviti sistem, ki omogoča popoln nadzor nad procesom in na ta način zagotavlja določeno kvaliteto končnega produkta. Nadzorni sistem po potrebi omogoča dokumentiranje in nadzor sledljivosti ter povezavo na sisteme višjega nivoja. Mogoča je tudi izdelava sodobnih nadzorov preko GSM omrežja ali svetovnega spleta. Trudimo se, da za vsako željo naročnika poiščemo optimalno rešitev in na ta način zagotovimo kvalitetno delovanje celotnega sistema.

Naša prednost:

  • Sposobnost iskanja optimalne rešitve z čim manjšim vključevanjem naročnika
  • Ponudba projekta na ključ za industrijske tehnološke procese
  • Leta izkušenj v različnih branžah industrije:
    • Farmacevtska
    • Prehrambna
    • Kemijska
  • Stremimo k stalnemu napredovanju na vseh področjih našega dela

Zagotavljanje kakovosti:

Rešitve podjetja RENI so v skladu s priporočili dobre inženirske prakse kot tudi z industrijskimi standardi za avtomatizacijo (S88.01 in S95.01).

Sistemi avtomatizacije in IT podpore podjetja RENI so razviti v skladu s specifičnimi zahtevami posamezne proizvodne branže kot npr. HACCP in EU 178/2002 za proizvodnjo prehrane in pijač in GAMP 5 in 21 CFR Part 11 za farmacevtsko industrijo.