Proizvodnja

Dolgoletne izkušnje naših monterjev in varilcev na vseh področjih procesne industrije, neposredna komunikacija s projektivo in širok nabor delovnih orodij, omogočajo najvišjo kakovost izdelave. V procesu proizvodnje uporabljamo izključno atestirane materiale preverjenih dobaviteljev.
Naši varilci in podjetje so certifcirani po evropskih standardih. Izvajamo kemično in mehansko obdelavo površin, po končani montaži pa notranja kontrola kakovosti izvede potrebne preizkuse za zagotovitev skladnosti lastnosti naprave z naročniškimi zahtevami. Naši produkti dosegajo visoke standarde kvalitete in se uporabljajo tudi za zelo zahtevne proizvodne procese, kot je proizvodnja sterilnih raztopin.

Naša proizvodnja je certificirana za različna področja dela. Pomembnejši certifikati, ki jih imamo za našo proizvodnjo so:

  • EN ISO 3834 za vodenje in nadzor proizvodnje
  • EN 1090 za proizvodnjo konstrukcij
  • Certifikat za proizvodnjo tlačne opreme po direktivi EU 2014/68/EU

Strojna montaža

Podjetje izvaja vse vrste strojnih in elektro montažnih del. V podjetju imamo visoko usposobljene varilce z A-testi in izkušeno montersko ekipo, ki izvaja zelo zahtevna montažna dela na visokem nivoju po zahtevah za prehrambeno in farmacevtsko industrijo. Poleg tega nudimo orbitalno varjenje s sodobno napravo za orbitalno varjenje, ki izdela poročilo za vsak izveden zvar in s pomočjo sodobnega procesorja nudi visoko kvaliteto in ponovljivost izvedenih zvarov.

Vsi sistemi so grajeni po zahtevah standardov s kontrolo kvalitete. Certificiranje in kvalifikacije izvajamo na vsakem sistemu, ki ga izdelujemo.

  • Certificirani procesi orbitalnega varjenja
  • Certificiran operater stroja za orbitalno varjenje
  • Videoskopska kontrola vseh zvarov s strani pooblaščene inštitucije
  • Merjenje ferita
  • Vse je dokumentirano in arhivirano (Pregled in certifikati materiala, dokumentacija varjenja, IQ kvalifikacije)

Elektro montaža

Izvajamo tudi elektro montažo predvsem za nivoje procesne avtomatizacije. Natančno skrbimo, da je vsa oprema kvalificirana in primerno označena, kar omogoča preprosto vzdrževanje in pregledovanje. Podjetje je pri SIQ certificirano za izvajanje elektro montaže in pregledov za eksplozijsko ogrožene prostore v skladu z zahtevami zakonodaje in standarda SIST EN 60079-14 ter SIST EN 61241-17.